Certifikace

EHPA (European Heat Pump Association, Evropská asociace tepelných čerpadel)

EHPA je evropskou centrální organizací, která sdružuje národní asociace výrobců tepelných čerpadel. Pečeť kvality EHPA zaručuje vysokou úroveň kvality tepelných čerpadel. Existují přísné normy kvality EN14511 a EN 16147, které zajišťují vysokou energetickou účinnost a provozní bezpečnost tepelných čerpadel. Aby zařízení získala evropskou pečeť kvality, musí být certifikována nezávislým institutem akreditovaným podle EN ISO 17025. Společnost TEMPLARI je partnerem EHPA a získala certifikace svých tepelných čerpadel KITA v renomovaném certifikačním středisku WPZ ve švýcarském Buchsu. Společnost Templari také získala certifikát kvality EHPA, platný ve 12 zemích. Výsledky testu jsou uvedeny níže ve formě kopie originálního certifikátu. V roce 2015 dosáhla společnost Templari světového rekordu v modulaci tepelných čerpadel využívajících invertor: COP A2/ W35 = 4,29 a SCOP = 4,93. Vysvětlení: COP znamená „coefficient of performance“, tj. „koeficient výkonu“ a jedná se o energetickou účinnost zařízení; A2 / W35 udává teplotu vzduchu 2 °C a vody 35 °C; SCOP znamená „seasonal coefficient of performance“, tj. „sezónní koeficient výkonu“ a jedná se o hodnotu vypočítanou detekcí několika párů teplot vzduchu a vody.

Patentový certifikát na průmyslový vynález č. 0001418877

Regulace odmrazování od společnosti Templari, na rozdíl od nejrozšířenějšího procesu nastavování, který sestává z regulace prostřednictvím pevných a předem stanovených časů a teplot, má několik výhod: detekce teploty venkovního vzduchu a další měřicí body umožňují modulovat proces odmrazování samostatným řízením a výhradně na základě skutečné přítomnosti ledu na výparníku; tímto způsobem probíhá odmrazovací cyklus pouze tehdy, když se chladicí cyklus tepelného čerpadla jeví jako neúčinný z energetického hlediska.

To vede k následujícím výhodám:

  • Lepší hodnoty COP a SCOP;
  • Menší opotřebení kompresoru;
  • Větší komfort díky většímu topnému výkonu;
  • Delší životnost kompresoru;
  • Nepřítomnost chladicí kapaliny v kompresoru;
  • Málo výpadků;
    Kompresor je během odmrazování stále zapnutý;
  • Nízký akustický tlak díky nižší aktivaci čtyřcestného ventilu.

Certifikát týkající se frekvence odmrazovacích cyklů

Test WPZ týkající se odmrazování ukázal, že vlastnosti zavedené v tepelných čerpadlech KITA vedly ke zvýšení účinnosti cyklů.

Konkrétně byl v testu prováděném za nejpříznivějších podmínek pro tvorbu námrazy (vzduch 2 °C, relativní vlhkost 87 %) zjištěn časový interval mezi odmrazovacími cykly delší než 6 hodin.

Energie ztracená v důsledku odmrazování tedy ovlivňuje skutečnou práci pouze ze 4 % a pak po 96 % času stroj produkuje energetické zisky téměř dvojnásobné oproti současnému standardu. Díky tomu není při výběru nutné předimenzovat model tepelného čerpadla vhodného pro pokrytí tepelných požadavků budovy.